Alkimisti očarali mlade in ustvarili nekonferenco

Intervju z Janjo Mihoci, eno od protagonistk nekonference
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) ste pripravili prvo nekonferenco v Sloveniji. Njen naslov je bil Mladi in podjetništvo. Navajeni smo, da TVU poteka jeseni. Ali je ta spomladanski TVU enak kot jesenski ali gre za drugačno prireditev?

TVU je običajno res potekal jeseni, od letos pa je premaknjen na maj, tako da gre za povsem enako prireditev. V Centru vseživljenjskega učenja Inti.si smo poleg številnih drugih izobraževalnih dogodkov za vse starosti letos dodali še nekonferenco, ki je bila namenjena mladim (po letih in po duši).

Nekonferenca je nekaj novega v slovenskem prostoru. Kaj to sploh je? Zakaj je tako zelo zanimiva za udeležence?

Nekonferenca je konferenca, v kateri ni glavnega govornika. Udeleženci sami oblikujejo teme in vsebine, o kateri se diskutira na srečanju. Teme lahko oblikujejo predhodno na spletnih straneh, ali pa na samem dogodku. Če povem še z drugimi besedami, je nekonferenca v bistvu zelo interaktivna konferenca.
Za udeležence je zanimiva predvsem, ker lahko svoje znanje o določeni temi delijo z drugimi hkrati pa lahko tudi sami pridobijo veliko informacij od drugih udeležencev. Od tu tudi letošnji moto: Več glav, več ve!

Eno izmed temeljnih predpostavk nekonference je namreč, da ima skupina ljudi veliko več informacij, znanja in izkušenj, kot pa jih ima lahko en govornik na običajnih konferencah. Dejansko pa udeleženci sami oblikujejo in odločajo ali je določena nekonferenca za njih zanimiva, če ni, velja zakon dveh nog. J

Obstajajo kakšna posebna pravila za izvajanje nekonference? Kaj pomenijo?

Glede na to da se nekonference vodijo s pomočjo različnih moderatorskih tehnik, kot je na primer World Cafe, Knowledge Cafe, odprti prostor, se tudi pravila prilagodijo tem tehnikam.

Na naši nekonferenci smo si pomagali s pravili odprtega prostora:
1. Kdorkoli pride je prava oseba.
S tem pravilom smo želeli poudariti, da ni pomembno kdo pride; pomembna je le kvaliteta interakcije med udeleženci. Poleg tega pa zagovarjamo stališče, da je vsako mnenje, izkušnja ali stališče pomembno. To pomeni, da vsak udeleženec ima nekaj, kar lahko prispeva.
2. Karkoli se zgodi je edino, kar se je lahko zgodilo.
To pravilo nas je spomnilo, da sta spontanost in nepričakovanost, ki jo ustvarjamo, lahko zelo dober temelj, na katerem na dan pridejo izvirne ideje ter napredek.
3 Ko se nekaj začne, je to ravno pravi čas za začetek.
Naše prepričanje je namreč, da ustvarjalnost nima urnika in da se lahko pojavi kadarkoli. Če se je pojavilo šele sedaj, pomeni, da okoliščine prej morda niso bile dovolj dobre.
4. Ko je konec, je konec.
S tem pravilom smo želeli poudariti, da je čas ki smo ga določili le okviren. Glavno vodilo, kdaj se bo določena tema končala, je bila aktivnost udeležencev.
In še zadnje in morda za nekonferenco najpomembnejše je bil: ZAKON DVEH NOG.
Kadarkoli se udeležencem zdi, da ne morejo nič prispevati ali se nič naučiti, naj uporabijo svoji nogi in se odpravijo pogledat, če je v katerem drugem prostoru kaj bolj zanimivega zanje.
Več na: http://www.blogger.com/www.odprtiprostor.net

Kako to, da ste se odločili povezati mladost in podjetništvo?

Menimo, da so mladi podjetniki pomemben del družbe in lahko veliko prispevajo k razvoju le-te. Hkrati pa se podajajo na pot, ki jim je neznana ter jim takšna srečanja lahko pomagajo pri razvoju svojega podjetja ali podjetniške ideje. Na nekonferenci so lahko delili svoje izkušnje z ljudmi, ki so v podobnih situacijah že bili.

Nekonferenca je potekala tudi neposredni bližini nekoč opevanega in praznovanega dneva mladosti. Skušali smo tudi vzbuditi zavest, da so mladi zelo pomemben del družbe in je pomembno, da imajo možnost in pogum, da stopijo na svojo podjetniško pot.

Katere vsebine ste obdelali na nekonferenci in kako ste sploh prišli do nabora vsebin?

Na nekonferenci smo obdelali deset vsebinskih sklopov, in sicer:  • prvi koraki v podjetništvu,

  • viri financiranja,

  • mreženje,

  • talenti in kompetence,

  • stres in podjetništvo,

  • ženske in podjetništvo,

  • podjetniška ideja,

  • marketing,

  • kadrovanje

  • ter gluhi in podjetništvo.

Prve tri teme je moderirala ga. mag. Marjana Majerič iz Smart Start podjetniškega inkubatorja (http://www.smartstart.si/), ostale delavnice pa smo moderirali Alkimisti.

Ideje za nekonferenco smo pridobili na spletnem forumu (http://www.inti.si/eucenje/course/view.php?id=97, prijavite se kot gost), kjer so lahko vsi udeleženci sodelovali in predlagali teme.

Nekonference, ki je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, se je udeležilo okrog 90 udeležencev. Ste imeli kakšne sponzorje, ki so vam pomagali pri izvedbi? Kdo je sploh izpeljal nekonferenco Podjetništvo in mladi?

Pri izvedbi nekonference nam je bil v veliko pomoč Mestni muzej Ljubljana, ki nam je dal streho nad glavo. Kmetijska šola Grm Novo mesto poskrbela za to, da smo se lahko okrepčali z njihovimi dobrotami. Axis Mundi je moderatorje naredil še bolj enotne tako, da nam je sponzoriral majčke in pa seveda Glotta Nova, ki je poskrbela za nagradno igro (glavna nagrada je bil tečaj retorike) ter nas (organizatorje) opremila z znanjem, da smo lahko izpeljali projekt.

Nekonferenco smo organizirali in izpeljali Alkimisti. Alkimisti smo skupina ljudi, ki pod vodstvom direktorice Glotta Nove, Jelice Pegan Stemberger, pridobiva znanja in veščine o trenerstvu, moderiranju, javnem nastopanju, timskem delu ter sodobnih tehnikah vodenja manjših in večjih skupin. Naš cilj pa je postati odličen trener ter znanje uporabiti v profesionalnem in vsakdanjem življenju.


Pri nekonferenci smo tako sodelovali: Tamara Kalc, Simona Gerenčer, Petra Rezar, Breda Karun, Matej Špindler, Marija Maruša Jovanovič, Vlado Pegan, Janja Mihoci in Marijan Ivanuša.

Nekonferenca je bila zelo živahna, interaktivna. Ste pri obravnavanih vsebinah prišli do kakšnih zanimivih zaključkov?

Zelo težko je v nekaj stavkih podati zaključke desetih delavnic. Lahko rečem, da so na vsaki od delavnic nastali zelo zanimivi zaključki. Bistvo delavnic smo v teh dneh že objavili tudi na spletnih straneh. Seveda je pomembna tudi pozitivna energija, ki so jo ustvarili udeleženci nekonference. Seme znanja je zasejano.

Nekonferenca se je končala. Kaj sledi?

Nekonferenca se v bistvu ni končala. Nadaljuje se na spletnih straneh, kjer so objavljeni tudi vsi zapisi in zaključki do katerih smo prišli na srečanju. Poleg tega pa se lahko diskusije nadaljujejo na spletnih straneh. Ravno tako pa bodo udeleženci povabljeni k sodelovanju na Svetovnem tednu podjetništva, ki se bo odvijal od 17. do 23. novembra 2008 (http://www.unleashingideas.org/).

Ni komentarjev: